Upresnit

Filtry
Content

basilicata

Basilicata

Región Basilicata sa nachádza v južnom Taliansku medzi Kampániou a Púliou. Prevažná časť územia je hornatá alebo aspoň kopcovitá. Ale aj v Basilicate sa môžeme okúpať v mori. Na juhu ju obmýva Iónske a Tyrhénske more.

História tejto oblasti je veľmi bohatá a siaha až do 5. storočia pred Kristom, kedy sa táto oblasť volala Lucania. V roku 1947 bol región premenovaný na Basilicata. Réva sa v tejto oblasti pestovala od dávnych dôb. Historické zdroje uvádzajú, že slnečná oblasť nižších Lukánskych Apenín bola jedným z prvých miest v Taliansku, kde sa pestovala vínna réva.

Najlepšie vína pochádzajú z južných svahov vyhasnutej sopky Vulture a tiež z DOC oblasti „Alta Val d'Agri". Vinice pokrývajú 16.300 Ha, z toho registrovaných DOC viníc je len 1,5 tis. ha. Na celkovej talianskej produkcii sa Basilicata podieľa necelým 1%.

Additional information

Upresnit